Voor wie?

Dit onderzoek heeft drie doelgroepen: (1) leerkrachten en docenten, (2) leerlingen en ouders, en (3) leerkrachten in opleiding.

Het doel het onderzoek bij leerkrachten en docenten uit het regulier en uit het speciaal onderwijs is uitzoeken hoe leerkrachten denken over passend onderwijs, wat ze weten over ASS, en wat ze doen als ze lesgeven aan leerlingen met ASS. Daarnaast willen we uitzoeken hoeveel stress ze ervaren. Ten slotte willen we graag weten of een e-learning cursus leerkrachten en docenten beter kan toerusten.

Het doel van het onderzoek bij leerlingen en ouders is uitzoeken hoe zij de vaardigheden van de leerkracht of docent inschatten, en hoe zij hun relatie met de leerkracht beleven en hoe die samenhangt met de kwaliteit van leven in het gezin.

Het doel van het onderzoek bij leerkrachten in opleiding is uitzoeken hoe zij denken over passend onderwijs, wat ze weten over ASS, en wat ze doen als lesgeven aan leerlingen met ASS. Daarnaast willen we uitzoeken hoeveel stress ze ervaren. Ten slotte willen we graag weten of een e-learning cursus leerkrachten in opleiding beter kan toerusten.