Resultaten: Vaardigheden, kennis en houding van leraren in Nederland

De voorwaarden voor passend onderwijs lijken deels aanwezig. Zelfs leraren die nog in opleiding zijn, hebben kennis van ASS. Ondanks deze kennis hebben leraren bedenkingen bij het passend onderwijs, vooral wat betreft het effect in de klas. Gemiddeld genomen voelden leraren zich redelijk vaardig om passend onderwijs uit te voeren, meer dan pabostudenten. Leraren uit het speciaal onderwijs scoorden hoger.

Docenten met een negatieve houding behoorden vaker tot de groep met veel burn-outsymptomen

Miranda Wiering. Mijn thesis gaat over de samenhang van zowel het werkgerelateerde aspect, alsook het niet-werkgerelateerde aspect van mogelijke burn-outklachten onder docenten van leerlingen met autisme. We keken ook naar hun houding, competentiebeleving en kennis.

Dataverzameling afgerond | Bedankt!

Per 1 mei 2021 is de dataverzameling van het OLAV-project is afgerond! Dit betekent dat je de vragenlijst niet meer kunt invullen. Bedankt aan alle mensen die hebben gedeeld, ingevuld en meegeholpen.

INTERVIEWS MET JONGEREN MET PLANNINGSPROBLEMEN

Van onze collega's. Wij ontwikkelen een nieuw programma om leerlingen met planningsproblemen binnen het voortgezet onderwijs te ondersteunen. Dit programma ontwikkelen wij op basis van wetenschappelijke kennis en in samenwerking met docenten, trajectbegeleiders, consulenten van het samenwerkingsverband en internationale experts. Om ook vast te stellen waar de leerlingen zelf behoefte aan hebben, organiseren we interviews … Meer lezen over INTERVIEWS MET JONGEREN MET PLANNINGSPROBLEMEN

OLAV woensdag bij PO conferentie Universiteit Utrecht

Aanstaande woensdag 3 februari zal ik namens OLAV bijdragen aan de jaarlijkse PO conferentie van de Universiteit Utrecht (UU). Samen met Sara, ook alumna van de UU, verzorg ik een workshop over autisme in de klas.

Interview met jongeren met planningsproblemen

Help onze collega-onderzoeker Kim Wolters bij het ontwikkelen van een programma voor jongeren met planningsproblemen! Dit onderzoek is niet specifiek gericht op jongeren met autisme.Zij ontwikkelen een nieuw programma om leerlingen met planningsproblemen binnen het voortgezet onderwijs te ondersteunen. "Dit programma ontwikkelen wij op basis van wetenschappelijke kennis en in samenwerking met docenten, trajectbegeleiders, consulenten … Meer lezen over Interview met jongeren met planningsproblemen

Interessant dat ik op deze manier kennis mag maken met de onderzoekswereld

Hi! Mijn naam is Renate Arkema en ik loop mijn onderzoeksstage voor de master Orthopedagogiek bij Accare. Ik mag mijn steentje bijdragen aan OLAV, een onderzoek naar passend onderwijs.  Het komende jaar houd ik mij voornamelijk bezig met de vraag welke factoren invloed hebben op de attitude van leerkrachten ten opzichte van passend onderwijs en … Meer lezen over Interessant dat ik op deze manier kennis mag maken met de onderzoekswereld

Het leuke aan stage lopen vind ik de bijdrage die ik kan leveren aan passend onderwijs

Hi! Mijn naam is Miranda Wiering (24 jaar) en ik ben orthopedagoog in opleiding bij Accare. Ik ben momenteel bezig met mijn laatste jaar (master Orthopedagogiek aan de RUG) waarvoor ik mijn onderzoekstage loop bij OLAV. Ik richt mijn onderzoek op burn-outsymptomen onder leerkrachten die werken met leerlingen met autisme. Hier heb ik voor gekozen … Meer lezen over Het leuke aan stage lopen vind ik de bijdrage die ik kan leveren aan passend onderwijs

Een cadeaubon in je digitale schoen!

Zojuist hebben we de 300e cadeaubon opgestuurd! Wil jij ook een klein digitaal bedankje? Ga naar onze homepage en vul onze vragenlijst voor leraren of voor pabostudenten in. Zo lever je een belangrijke bijdrage aan ons onderzoek naar passend onderwijs voor leerlingen met autisme. Sturen wij je een bol.com-bon van €5,- op! Foto van Unsplash

Wat vind jij passend onderwijs?

Bij OLAV doen we onderzoek naar passend onderwijs voor leerlingen met autisme. We stellen vragen over kennis en vaardigheden, maar vragen ook wat leraren nu eigenlijk vinden van passend onderwijs en hoeveel vermoeidheid ze ervaren. Met deze kennis hopen we in de toekomst ondersteuning en bijscholing een gerichter karakter te kunnen geven.  Vind jij ook … Meer lezen over Wat vind jij passend onderwijs?