Informatie voor basisschoolleerlingen

Jouw juf of meester leert met OLAV meer over lesgeven aan leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS) tijdens een online cursus. Voor en na die cursus willen we aan jou vragen wat jouw juf of meester weet en doet. Zo kijken we of de cursus goed werkt.

Zou jij hierover een vragenlijst willen invullen? In de vragenlijst geef je antwoord op vragen over jouw juf of meester. In deze brief staat meer informatie over de vragenlijst.

Je kunt meedoen samen met je ouders of verzorgers. Je kan ook zonder je ouders of verzorgers meedoen, maar alleen als zij dat goed vinden.


De vragenlijsten

Als je meedoet, stellen we je eerst wat algemene vragen, zoals “Hoe oud ben je hoe?”. Daarna vragen we of je het eens bent met stellingen over jouw juf of meester, bijvoorbeeld “Mijn juf of meester vindt mij aardig.”

Jouw juf of meester vult geen vragen in over jou of je ouders. Juffen en meester krijgen alleen algemene vragen en stellingen zoals “Ik heb van autisme gehoord.”

De uitkomsten van de vragenlijsten helpen jou zelf niet meteen. Maar door dit project kunnen wij juffen en meester wel helpen om beter les te geven aan kinderen met ASS.


Wanneer kan je meedoen?

Je kunt meedoen aan de vragenlijst als:

Als je meedoet, dan vul je twee online vragenlijsten in. Elke vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. Als je juf of meester niet meedoet met de cursus, stop je na de eerste vragenlijst. Jouw juf of meester zal je dat vertellen.


Wat doen wij met jouw antwoorden?

Als je de vragenlijst hebt ingevuld, dan bewaren en gebruiken we jouw antwoorden voor ons onderzoek.

Als je 12 jaar of ouder bent, vragen we jou om samen met je ouders hier toestemming voor te geven aan het begin van de vragenlijst.

Als je jonger bent dan 12 jaar, dan hoeven alleen je ouders dat te doen.

Om jouw privacy te beschermen, krijgen alle gegevens een code. Gegevens waaraan anderen jou, je ouders, of je juf of meester kunnen herkennen, worden daarbij weggelaten. Alleen met de sleutel van de code zijn die gegevens terug te vinden. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen bij Accare. Sommige mensen van Accare kunnen bij de sleutel, en zij kunnen dus al jouw antwoorden zien. Zij houden jouw antwoorden geheim.

Wanneer ben je klaar?

Je bent klaar na het invullen van de vragenlijsten. Het hele project is afgelopen als iedereen die meedoet klaar is en wij de gegevens hebben gebruikt voor ons onderzoek en erover hebben geschreven.

Wat doen wij met de resultaten?

Wij gebruiken jouw antwoorden, samen met de die van veel andere mensen, voor ons onderzoek. Over de resultaten van dat onderzoek schrijven we artikelen. We schrijven daarin alleen dingen over alle mensen die met de vragenlijsten hebben meegedaan samen. Hierin staan dus nooit dingen waaraan anderen jou, je ouders, of je juf of meester kunnen herkennen.

Als je het leuk vindt om te weten wat er uit het onderzoek komt, vraag dan of je ouders dat willen invullen in hun vragenlijst, of dat naar ons willen mailen. Dan krijgen jullie na het onderzoek een mail over de resultaten.

Wat moet je doen als je wilt stoppen?

Je kiest zelf of je wilt meedoen aan de vragenlijst.

Als je tijdens de vragenlijst toch niet meer mee wilt doen, mag je stoppen. De onderzoekers gaan hier dan geen vragen over stellen. Je hoeft niet te zeggen waarom je stopt. Je kunt dan niet later verdergaan of opnieuw beginnen. We gebruiken dan alleen de antwoorden die zijn ingevuld voordat je stopte.


Wil jij meedoen?

Voordat je kiest of je mee wilt doen, mag je natuurlijk rustig nadenken en met je ouders overleggen.

Als je mee wilt doen, kunnen je ouders naar deze pagina gaan om in te vullen dat jij mee mag doen. Ze kunnen op de informatiepagina voor ouders vinden hoe dat precies moet. Nadat ze dit hebben gedaan, begint de vragenlijst vanzelf.


Heb je vragen?

Als je vragen hebt, dan kan je die stellen aan Anne door haar te mailen of bellen. Je vindt haar emailadres en telefoonnummer op onze contactpagina.