Informatie over de leerlingvragenlijst

OLAV staat voor Onderwijs aan Leerlingen met ASS: het Versterken van leraren. Het project richt zich voornamelijk op leraren uit het (speciaal) basisonderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs die lesgeven aan een of meerdere leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS).

OLAV bestaat uit twee delen: (1) de e-learning cursus “ASS in de Klas” en (2) een onderzoek naar de e-learning cursus en de kennis en vaardigheden van leraren die lesgeven aan leerlingen met ASS.

Wij vinden het belangrijk wat leerlingen vinden! Daarom vragen wij uw kind onze vragenlijsten in te vullen. In deze folder vindt u hier meer informatie over.


De vragenlijsten

We vragen een grote groep leerlingen wat ze van hun leraar vinden. We vragen leerlingen bijvoorbeeld te reageren op stellingen zoals “Mijn juf of meester vindt mij aardig.” De leraar vult geen vragen in over uw kind of uw gezin. Leraren krijgen alleen algemene vragen en stellingen zoals “Ik heb van autisme gehoord.”

De resultaten van deze vragenlijsten geven ons meer kennis over het onderwijs aan leerlingen met ASS. Zo kunnen we leraren in de toekomst helpen om beter onderwijs te verzorgen.


Wanneer kan uw kind meedoen?

Uw kind kan meedoen wanneer:

  • Uw kind een van de volgende diagnoses heeft: ASS, autistische stoornis, het Syndroom van Asperger, of PDD-NOS; en
  • Uw kind in groep 7 of 8 van de basisschool zit, of in klas 1 of 2 van het voortgezet onderwijs; en
  • Een leraar van uw kind ook een vragenlijst ingevuld heeft, of een vragenlijst wil gaan invullen.

Als uw kind meedoet, dan vult hij of zij via deze website twee vragenlijsten in. Elke vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. Als de leraar niet meedoet met de cursus, kan uw kind na de eerste vragenlijst stoppen. De leraar zal u dat vertellen.


Hoe bewaren wij de gegevens van uw kind?

Met de vragenlijsten worden persoonsgegevens verzameld, zoals de leeftijd, de klas en het schooltype van uw kind. We gebruiken en bewaren deze gegevens voor onderzoek. We vragen hier uw toestemming voor aan het begin van de vragenlijst. Is uw kind 12 jaar of ouder? Dan vragen we ook de toestemming van uw kind.

We bewaren de antwoorden van uw kind minimaal 15 jaar. Om de privacy van uw kind te beschermen krijgen de gegevens een code. Gegevens waaraan uw kind te herkennen is, worden daarbij weggelaten. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen bij Accare. Sommige medewerkers kunnen toegang krijgen tot alle gegevens, ook tot de gegevens zonder code. Zij houden de gegevens van uw kind geheim.

Wanneer is uw kind klaar?

Kinderen zijn klaar als ze beide vragenlijsten hebben ingevuld, of als ze zelf kiezen om te stoppen. Het hele project is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn.

Wat doen wij met de resultaten?

Wij maken de resultaten op verschillende manier bekend. We geven bijvoorbeeld lezingen en schrijven erover in (wetenschappelijke) tijdschriften en op onze website. Hierin zijn de gegevens van uw kind altijd onherkenbaar. In publicaties gaat het altijd over groepen mensen (bijvoorbeeld alle deelnemende kinderen bij elkaar) en nooit over losse deelnemers.

Wat moet u doen als uw kind wil stoppen?

U en uw kind beslissen zelf of uw kind mee gaat doen. Kinderen die al zijn begonnen met een vragenlijst, kunnen zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het invullen. Er gebeurt dan verder niets, uw kind hoeft ons niet te vertellen waarom hij of zij stopt. Uw kind kan dan niet later verdergaan of opnieuw beginnen. Alleen de gegevens die tot dat moment zijn verzameld, kunnen wij gebruiken.

Als u en uw kind willen weten wat er uit het onderzoek komt, dan kunt u dat aangeven in de oudervragenlijst. Als u niet meedoet met de oudervragenlijst, kun u het aangeven door te mailen naar de onderzoekers. Dan krijgt u na het onderzoek een bericht met de resultaten.


Hoe doet uw kind mee?

Alle kinderen die meedoen, krijgen een onderzoeksnummer via hun leraar.

Heeft u al een onderzoeksnummer gekregen van de leraar van uw kind?

U kunt hetzelfde onderzoeksnummer gebruiken als bij de oudervragenlijst. Klik dan op een knop hieronder. U vult dan eerst het toestemmingsformulier in en daarna kan uw kind beginnen.

Heeft u nog geen onderzoeksnummer gekregen?

Vraag de leraar van uw kind naar het onderzoeksnummer, of vraag de leraar te mailen naar a.smit@accare.nl als hij of zij nog geen nummer heeft ontvangen. Dan regelen wij dat uw kind een onderzoeksnummer krijgt. Dit onderzoeksnummer kunt u ook gebruiken voor de oudervragenlijst.


Heeft u nog niet eerder een vragenlijst ingevuld? Klik dan op de eerste vragenlijst.

U kunt de tweede vragenlijst invullen nadat de leraar de cursus heeft gevolgd. Hiervoor gebruikt u weer hetzelfde onderzoeksnummer als bij de eerste vragenlijst.

Let op! Klik alleen op de tweede knop nadat de leraar heeft aangegeven dat hij of zij een module heeft afgerond, of u heeft gevraagd de tweede vragenlijst in te vullen.


Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen met projectcoördinator Anne Smit. Haar gegevens vindt u op de contactpagina.


Als u wilt, kunt u hieronder de informatiebrief voor uw kind downloaden.