ik ben pabo-student

OLAV staat voor Onderwijs aan Leerlingen met ASS: het Versterken van leraren en is een project voor leerkrachten in opleiding.

OLAV bestaat uit twee delen: (1) een e-learning cursus en (2) een onderzoek. In dat onderzoek evalueren we de e-learning cursus, en inventariseren we de kennis en vaardigheden van pabo-studenten die tijdens hun stage te maken hebben met leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS).


De e-learning cursus

De e-learning ‘ASS in de klas’ is ontwikkeld door zorgverleners, leerkrachten, ouders en pabo’s. Hierdoor sluit de e-learning goed aan bij het passend onderwijs. De module is gericht op lesgeven aan leerlingen met ASS. Uit de eerste evaluaties blijkt al dat pabo’s en pabo-studenten positief zijn over de cursus.

De e-learning bevat praktijkvoorbeelden, theorie en ondersteunend beeldmateriaal. De e-learning is dus niet alleen gericht op kennis, maar juist ook op het opdoen van vaardigheden. Je leert vaardigheden voor het lesgeven aan en ondersteunen van leerlingen met ASS, en je leert hoe je het gedrag van leerlingen kan analyseren en beïnvloeden. De e-learning geeft je ook kennis over ASS en de verklaringsmodellen van ASS. Daarnaast besteden we aandacht aan educatief partnerschap: de wederzijdse betrokkenheid, samenwerking en communicatie tussen leerlingen, ouders en school om de ontwikkeling van leerlingen met ASS te stimuleren.

screenshot van de e-learning

Je kan de e-learning op je eigen tempo volgen op een moment dat voor jou relevant is, bijvoorbeeld wanneer je tijdens je stage te maken krijgt met een leerling met ASS. We willen graag zo veel mogelijk pabo-studenten bereiken om de e-learning te verspreiden. Hoewel we de module al samen met pabo’s hebben ontwikkeld, willen we graag in een grotere groep pabo-studenten: (a) evalueren of de e-learning goed bevalt en hoe wij de e-learning kunnen verbeteren, en (b) in kaart brengen welke kennis en vaardigheden pabo-studenten over het algemeen hebben.


Het onderzoek

We willen graag weten wat jij van de e-learning vindt en wat je eraan hebt bij het lesgeven aan leerlingen met ASS. Dat is belangrijk omdat we graag willen aansluiten bij wat pabo-studenten willen leren. We willen dus graag weten of je de kennis kunt gebruiken tijdens je stages, en of er onderwerpen missen of overbodig zijn. We willen ook graag in een grote groep pabo-studenten vragen stellen over de volgende onderwerpen:

  • Welke kennis en vaardigheden voor het lesgeven aan leerlingen met ASS heb je?
  • Wat vind jij van passend onderwijs?
  • Waar loop je tegenaan bij het lesgeven aan leerlingen met ASS?
  • Hoeveel vermoeidheid ervaar je door je stage?

We vragen je om hier vragen over te beantwoorden. Met deze informatie help je ons om te onderzoeken wat leraren (in opleiding) nodig hebben om passend onderwijs aan leerlingen met ASS te geven en hoe zij dit ervaren. Hiermee kunnen we pabo-studenten in de toekomst beter ondersteunen en zo het onderwijs voor leerlingen met ASS te verbeteren.


Wanneer kan jij meedoen?

Je kunt meedoen als je tijdens je stage te maken hebt met één of meerdere leerlingen met (een vermoeden van) ASS. Diagnoses als (klassiek) autisme, een autistische stoornis, het Syndroom van Asperger, en PDD-NOS vallen hier ook onder.

Je vult dan twee online vragenlijsten in. Elke vragenlijst duurt ongeveer een half uur. Voor elke volledige ingevulde vragenlijst krijg je van ons een digitale cadeaubon van bol.com ter waarde van 5 euro. Lukt het je wellicht niet om de vragenlijst in één keer in te vullen? Stuur dan een mail naar a.smit@accare.nl om een persoonlijke link aan te vragen. Vermeld hierbij om het gaat om de eerste of de tweede vragenlijst.

Als je alleen mee wilt doen met de vragenlijsten, maar niet met de e-learning, kun je na de eerste vragenlijst stoppen. Als je niet mee kunt doen met het onderzoek omdat je bijvoorbeeld geen stage loopt, of liever niet mee wilt doen met het onderzoek, kunt je ook alleen de e-learning volgen.

Hoe bewaren wij jouw gegevens?

Met de vragenlijsten worden persoonsgegevens verzameld, die door ons worden gebruikt en bewaard. We vragen hier jouw toestemming voor aan het begin van de vragenlijst. We bewaren al je antwoorden minimaal 15 jaar. Om je privacy te beschermen krijgen jouw gegevens een code. Gegevens waaraan jij te herkennen bent, worden daarbij weggelaten. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen bij Accare. Sommige medewerkers kunnen toegang krijgen tot alle gegevens. Ook tot de gegevens zonder code. Zij houden jouw gegevens geheim.

Wanneer ben je klaar?

Je bent klaar als je beide vragenlijsten hebt ingevuld, of als je zelf kiest om te stoppen. Het hele project is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn. De e-learning blijft daarna beschikbaar. Als je wilt weten wat er uit het onderzoek komt, dan kan je dat aan het einde van de vragenlijst aangeven.

Wat doen wij met de resultaten?

Wij verwerken de resultaten in rapporten en publicaties, bijvoorbeeld in wetenschappelijke tijdschriften en op onze website. Hierin zijn jouw gegevens altijd onherkenbaar. In publicaties gaat het altijd over groepen mensen (bijvoorbeeld alle deelnemende pabo-studenten bij elkaar genomen) en nooit over losse deelnemers.

Wat moet je doen als je wilt stoppen?

Je beslist zelf of je mee wilt doen. Deelname is vrijwillig. Als je niet (meer) mee wilt doen met de vragenlijsten, kan je gewoon gebruik maken van de e-learning. Als je al bent begonnen met een vragenlijst, kan je je altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het invullen. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor je en je hoeft niet te zeggen waarom je wilt stoppen. Je kunt dan niet later verdergaan of opnieuw beginnen. Alleen de gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden door ons gebruikt.

Wil jij meedoen?

Als je mee wilt doen, klik je onderaan deze pagina op de eerste vragenlijst (als je mee wilt doen met de vragenlijsten) of e-learning (als je niet mee wilt doen met de vragenlijsten).

Heb je vragen?

Dan mag je altijd contact met ons opnemen.

Na het invullen van de vragenlijst, kan je teruggaan naar deze website om een account voor de cursus aan te maken met de roze knop.

Als je kiest om direct naar de cursus te gaan voordat je een vragenlijst heeft ingevuld, kun je later niet meer meedoen met het onderzoek.


Is OLAV ook iets voor jouw stagebegeleider of -school?

Ook leraren kunnen meedoen aan OLAV! Klik hier voor meer informatie voor leraren, of neem contact met ons op.


Heb je de e-learning gedaan?

Heb je de eerste vragenlijst ingevuld en daarna de e-learning gedaan? Klik dan op de knop hieronder voor de tweede vragenlijst om de e-learning te evalueren.

Let op! Klik alleen op deze knop als je de eerste vragenlijst al hebt ingevuld en daarna de e-learning hebt gedaan.