ik ben ouder / verzorger

OLAV staat voor Onderwijs aan Leerlingen met ASS: het Versterken van leraren. Het project richt zich voornamelijk op leraren die werkzaam zijn in het (speciaal) basisonderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs en lesgeven aan een of meerdere leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS).

OLAV bestaat uit twee delen: (1) de e-learning cursus “ASS in de Klas” en (2) een evaluatie van de e-learning cursus en de kennis en vaardigheden van leraren die lesgeven aan leerlingen met autisme.

We vinden het belangrijk wat ouders vinden! Daarom vragen wij u om mee te doen met onze vragenlijsten. Op deze pagina vindt u meer informatie over wat meedoen inhoudt.


De vragenlijsten

We vragen uw hulp bij het evalueren van de e-learning. Ook willen we weten hoe tevreden ouders en verzorgers zijn. We willen daarom graag in een grote groep ouders/verzorgers vragen stellen over de volgende onderwerpen:

  • Hoe tevreden bent u over de leraar van uw kind?
  • Hoe tevreden bent u over de samenwerking met de leraar?
  • Heeft de samenwerking met de leraar invloed op hoe goed het thuis gaat?

We vragen aan u om vragen in te vullen over de leraar van uw kind. De leraar vult geen vragen in over u of uw kind. Leraren krijgen uitsluitend algemene vragen en stellingen zoals “Ik heb van autisme gehoord.”

De resultaten van deze vragenlijsten helpen ons aan meer kennis over het onderwijs aan leerlingen met ASS. Deze kennis kunnen we gebruiken om de (na)scholing van leraren te verbeteren.

Wanneer kunt u meedoen?

U kunt meedoen wanneer:

  • Uw kind een diagnose heeft: ASS, autistische stoornis, het Syndroom van Asperger, of PDD-NOS; en
  • Uw kind naar school gaat; en
  • De leraar van uw kind ook een vragenlijst ingevuld heeft, of een vragenlijst wil gaan invullen.

Als u meedoet, dan vult u twee online vragenlijsten in. Elke vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Als de leraar niet meedoet met de cursus, kunt u na de eerste vragenlijst stoppen. De leraar zal u dat vertellen.

Hoe bewaren wij uw gegevens?

Met de vragenlijsten worden persoonsgegevens verzameld, die door ons worden gebruikt en bewaard. We vragen hier uw toestemming voor aan het begin van de vragenlijst. We bewaren al uw antwoorden minimaal 15 jaar. Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. Gegevens waaraan u te herkennen bent, worden daarbij weggelaten. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen bij Accare. Sommige medewerkers kunnen toegang krijgen tot al uw gegevens. Ook tot de gegevens zonder code. Zij houden uw gegevens geheim.

Wanneer bent u klaar?

U bent klaar als u beide vragenlijsten heeft ingevuld, of als u zelf kiest om te stoppen. Het hele project is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn. Als u wilt weten wat er uit het onderzoek komt, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst aangeven.

Wat doen wij met de resultaten?

Wij verwerken de resultaten in rapporten en publicaties, bijvoorbeeld in wetenschappelijke tijdschriften en op onze website. Hierin zijn uw gegevens altijd onherkenbaar. In publicaties gaat het altijd over groepen mensen (bijvoorbeeld alle deelnemende ouders bij elkaar genomen) en nooit over losse deelnemers.

Wat moet u doen als u wilt stoppen?

U beslist zelf of u mee wilt doen. Deelname is vrijwillig. Als u al bent begonnen met een vragenlijst, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het invullen. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor u en u hoeft niet te zeggen waarom u wilt stoppen. U kunt dan niet later verdergaan of opnieuw beginnen. Alleen de gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden door ons gebruikt.


Wilt u meedoen?

Iedereen die meedoet, krijgt een onderzoeksnummer via de leraar van zijn of haar kind.

Heeft u al een onderzoeksnummer gekregen van de leraar van uw kind?

Klik dan op de knop hieronder om de eerste vragenlijst te starten.

Heeft u nog geen onderzoeksnummer gekregen?

Vraag de leraar van uw kind naar uw onderzoeksnummer, of vraag de leraar te mailen naar a.smit@accare.nl als hij of zij nog geen nummer heeft ontvangen. Dan regelen wij dat u een onderzoeksnummer krijgt.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.


Is OLAV ook iets voor uw kind?

Ook de mening van leerlingen met ASS is belangrijk voor het evalueren van de cursus. Zit uw kind in groep 7 of 8 van de basisschool, of in de eerste of tweede klas van het voortgezet onderwijs? Met uw toestemming kan uw kind dan ook meedoen.


Bent u door de leraar van uw kind gevraagd de tweede vragenlijst in te vullen?

Klik dan op de knop hieronder. U kunt de tweede vragenlijst invullen nadat de leraar de cursus heeft gevolgd. Hiervoor gebruikt u weer hetzelfde onderzoeksnummer als bij de eerste vragenlijst.

Let op! Klik alleen op deze knop nadat de leraar heeft aangegeven dat hij of zij een module heeft afgerond, of u heeft gevraagd de tweede vragenlijst in te vullen.