ik ben leraar

OLAV staat voor Onderwijs aan Leerlingen met ASS: het Versterken van leraren en is een project voor leraren uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. OLAV bestaat uit twee delen: (1) een e-learning cursus en (2) een onderzoek. In dat onderzoek evalueren we de e-learning cursus, en inventariseren we de kennis en vaardigheden van leraren die lesgeven aan leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS).


De e-learning cursus

De e-learning cursus “ASS in de klas” is ontwikkeld in een unieke samenwerking tussen leerkrachten en zorgverleners. Hierdoor sluit de e-learning aan bij het passend onderwijs en bij de vragen die zorgverleners vaak krijgen vanuit het onderwijs. De e-learning bevat kennis over ASS en handvatten voor het lesgeven aan leerlingen met ASS.

De e-learning behandelt onder andere de ontwikkeling, onderwijsbehoeften en mogelijke gedragsproblemen van leerlingen met ASS: Hoe kunnen we die in de klas signaleren, begrijpen, en erop inspelen? Daarnaast is er aandacht voor educatief partnerschap: de samenwerking tussen leerlingen, ouders en school. Hoe zetten we dit in om de ontwikkeling van leerlingen met ASS te stimuleren? De e-learning heeft 4 modules:

  • Autisme in de klas
  • Autisme en het onderwijsprogramma
  • Autisme en ICT
  • Autisme en volwassen worden

Elke module is gebaseerd op informatie uit wetenschappelijk onderzoek, aangevuld met filmpjes met denkvragen, praktijkvoorbeelden, tips, quizjes en een kennistest. U kiest zelf welke modules u wel of niet wilt volgen en kunt op uw eigen tempo door de module(s) heen gaan. U bepaalt zelf bij welke onderwerpen u korter of langer wilt stilstaan. U kunt deze e-learning cursus gratis volgen. We vragen uw hulp bij het evaluatieonderzoek.


Het onderzoek

We willen graag weten wat u van de e-learning vindt en wat u eraan heeft bij het lesgeven aan leerlingen met ASS. Dat is belangrijk omdat we graag willen aansluiten bij de behoefte van leraren. We willen dus graag weten of u de kennis kunt gebruiken in uw dagelijks werk, en of er onderwerpen missen of overbodig zijn. Met datzelfde doel willen we ook graag in een grote groep leraren een aantal andere dingen inventariseren:

  • Welke kennis en vaardigheden voor het lesgeven aan leerlingen met ASS heeft u?
  • Wat vindt u van passend onderwijs?
  • Waar loopt u tegenaan bij het lesgeven aan leerlingen met ASS?
  • Hoeveel vermoeidheid ervaart u door uw werk?

Met deze informatie helpt u ons om te onderzoeken wat leraren nodig hebben om passend onderwijs aan leerlingen met ASS te geven en hoe zij dit ervaren. Hiermee kunnen we leraren in de toekomst beter ondersteunen om het onderwijs voor leerlingen met ASS te verbeteren.

Wanneer kunt u meedoen?

U kunt meedoen met onze vragenlijsten wanneer u lesgeeft in het (speciaal) basisonderwijs of (speciaal) voortgezet onderwijs aan één of meerdere leerlingen met (een vermoeden van) ASS. Diagnoses als (klassiek) autisme, een autistische stoornis, het Syndroom van Asperger, en PDD-NOS vallen hier ook onder.

U vult dan twee online vragenlijsten in. Elke vragenlijst duurt ongeveer een half uur. Voor elke volledige ingevulde vragenlijst krijgt u van ons een digitale cadeaubon van bol.com ter waarde van 5 euro. Lukt het u wellicht niet om de vragenlijst in één keer in te vullen? Stuur dan een mail naar a.smit@accare.nl om een persoonlijke link aan te vragen. Vermeld hierbij om het gaat om de eerste of de tweede vragenlijst.

Als u alleen mee wilt doen met de vragenlijsten, maar niet met de e-learning, kunt u na de eerste vragenlijst stoppen. Als u niet mee kunt doen omdat u bijvoorbeeld in het mbo werkt, of liever niet mee wilt doen met het onderzoek, kunt u ook alleen de e-learning volgen.

Hoe bewaren wij uw gegevens?

Met de vragenlijsten worden persoonsgegevens verzameld, die door ons worden gebruikt en bewaard. We vragen hier uw toestemming voor aan het begin van de vragenlijst. We bewaren al uw antwoorden minimaal 15 jaar. Om uw privacy te beschermen krijgen uw gegevens een code. Uw naam en andere gegevens waaraan u te herkennen bent, worden daarbij weggelaten. De sleutel van de code blijft veilig opgeborgen bij Accare. Sommige medewerkers kunnen toegang krijgen tot al uw gegevens. Ook tot de gegevens zonder code. Zij houden uw gegevens geheim.

Wanneer bent u klaar?

Uw deelname aan het project stopt vanzelf als u beide vragenlijsten heeft ingevuld, of als u zelf kiest om te stoppen. Het hele project is afgelopen als alle deelnemers klaar zijn. De e-learning blijft daarna beschikbaar. Als u op de hoogte wilt blijven van de resultaten, dan kunt u dat aan het einde van de vragenlijst aangeven.

Wat doen wij met de resultaten?

Wij verwerken de resultaten in rapporten en publicaties, bijvoorbeeld in wetenschappelijke tijdschriften en op onze website. Hierin zijn de gegevens nooit tot u te herleiden. De resultaten worden uitsluitend op groepsniveau bekendgemaakt.

Wat moet u doen als u wilt stoppen?

U beslist zelf of u mee wilt doen. Deelname is vrijwillig. Als u niet (meer) mee wilt doen met de vragenlijsten, kunt u gewoon gebruik maken van de e-learning. Als u al bent begonnen met een vragenlijst, kunt u zich altijd bedenken en toch stoppen, ook tijdens het invullen. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor u en u hoeft niet te zeggen waarom u wilt stoppen. U kunt dan niet later verdergaan of opnieuw beginnen. Alleen de gegevens die tot dat moment zijn verzameld, worden door ons gebruikt.


Wilt u meedoen?

Als u mee wilt doen, klikt u onderaan deze pagina op de eerste vragenlijst (als u mee wilt doen met de vragenlijsten) of e-learning (als u niet mee wilt doen met de vragenlijsten).

Heeft u vragen?

Dan kunt u contact opnemen.

Na het invullen van de vragenlijst, gaat u terug naar deze website om een account voor de cursus aan te maken.

Als u kiest om direct naar de cursus te gaan voordat u een vragenlijst heeft ingevuld, kunt u later niet meer meedoen met het onderzoek.

Voor elke volledig ingevulde vragenlijst krijgt u van ons een digitale cadeaubon van bol.com ter waarde van 5 euro. Via de link hierboven kunt u niet later verder gaan. Lukt het u wellicht niet om de vragenlijst in één keer in te vullen, maar wilt u later verder kunnen gaan? Stuur dan een mail naar a.smit@accare.nl om een persoonlijke link aan te vragen. Vermeld hierbij uw naam, mailadres en of het gaat om de eerste of de tweede vragenlijst.


Is OLAV ook iets voor uw leerling en zijn of haar ouders?

De mening van leerlingen met ASS en hun ouders is belangrijk voor ons project. U kunt daarom ook samen met een leerling en / of diens ouders meedoen. Voor meer informatie kunt u mailen naar Anne Smit, a.smit@accare.nl.


Heeft u al een e-learning module gevolgd?

Na het volgen van een e-learning module kunt u de tweede vragenlijst invullen. Klik daarvoor op de knop hieronder.

Let op! Klik alleen op deze knop als u de eerste vragenlijst al hebt gedaan, en een van de vier modules heeft afgerond.