Ouders willen meer onderzoek naar onderwijs

Ouders van kinderen met autisme willen vooral meer onderzoek naar onderwijs, zo blijkt uit het Rapport ​Onderzoeksagenda Autisme (Van den Bosch & Weve, 2019). De Onderzoeksagenda Autisme heeft in kaart gebracht waar volwassenen met autisme, ouders van kinderen met autisme en wettelijk vertegenwoordigers graag meer onderzoek naar willen zien. De onderzoekers hebben dit gedaan door aan al deze deelnemers te vragen waar hun onderzoeksbehoeften liggen. Vervolgens hebben de onderzoekers de antwoorden op die vraag per thema ingedeeld. We richten onze aandacht nu even op de antwoorden van ouders van kinderen met autisme, omdat volwassen met autisme buiten de doelgroep van OLAV vallen. Meer dan 150 ouders uit het Nederlands Autisme Register vulden de vragenlijst in.
figuur 1. Van den Bosch and Weve (2019), pagina 4.

Wat opvalt wanneer we ons richten op ouders van kinderen met autisme, is dat onderwijs door hen duidelijk het vaakst wordt genoemd als onderwerp voor onderzoek. Op de tweede plek staat onderzoek naar hulp, behandeling en medicatie. De gehele verdeling is hierboven te zien in figuur 1. Het thema onderwijs wordt in het rapport omschreven als een combinatie van de beschikbaarheid van onderwijs en de begeleiding daarbij, maar ook meer algemeen als het vergroten van kennis over autisme op school en het vinden van passende oplossingen voor alle kinderen met autisme. De onderzoeksvragen over onderwijs aan leerlingen met autisme die we in het OLAV-project willen beantwoorden, sluiten dus zeer goed aan bij het thema onderwijs zoals het wordt beschreven in de Onderzoeksagenda Autisme. Ook bij OLAV hebben we aandacht voor adequate begeleiding in het onderwijs, de aanwezigheid van kennis en natuurlijk passend onderwijs.

We zijn blij dat we op basis van dit rapport kunnen concluderen dat met OLAV niet alleen bijdragen aan algemene wetenschappelijke kennis, maar juist ook aan de specifieke onderzoeksbehoeften van ouders van kinderen met autisme. Ouders die willen deelnemen aan ons onderzoek kunnen zich, samen met de leraar van hun kind, aanmelden door een email te sturen naar Anne Smit (onderzoekscoördinator, a.smit@accare.nl). Dit kan wanneer hun kind op het (speciaal) basisonderwijs of voortgezet (speciaal) onderwijs zit. Deelname zonder leraar is helaas niet mogelijk, omdat informatie verkregen via de leraar onmisbaar is voor het beantwoorden van onze onderzoeksvragen. Leraren kunnen wel deelnemen zonder ouders van een kind uit hun klas. Er worden dan uitsluitend vragen gesteld over de leraar zelf. Bij vragen kunt u contact opnemen met het onderzoeksteam.


Bron: Van den Bosch, K., & Weve, D. (2019). Rapport Onderzoeksagenda Autisme. Inventarisatie van de onderzoeksbehoeften op het gebied van Autisme volgens drie doelgroepen: volwassenen, ouders en wettelijk vertegenwoordigers. Nijmegen/Den Haag. zie https://onderzoeksagenda-autisme.nl/

Noot: Dit rapport is geen wetenschappelijke publicatie in de traditionele zin, omdat er geen sprake is geweest van peer reviewing. Omdat de inventarisatie wel op een systematische manier is uitgevoerd, wilden we toch graag aandacht aan dit rapport besteden.

Foto: Sheri Hooley via Unsplash

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s